Takim me Drejtorët e Bashkisë së Tiranës

ORA DITËT E JAVËS
E-HËNË E-MARTË E-MËRKURË E-ENJTE E-PREMTE

 

 

08:00-10:00                                                                                                                                                                                                               

Drejtoria e Planifikimit të Shërbimeve

 

(tek Shkolla Pedagogjike)

 

Drejtoria e Menaxhimit të Strehimit dhe Sherbimit Social

 

(Zyra tek 7-katëshi)

 

Drejtoria Juridike

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)

Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve të Infrastrukturës

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)

Drejtoria e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta e Urbane

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)

08:00 - 10:00

Drejtoria e Projekteve dhe Rrjeteve Inxhinierike

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)

10:00 - 12:00            

Zyra e Ndihmës Juridike për Qytetarët

 

 

(Zyrat tek 7-katëshi)

Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Menaxhimit të Sherbimeve

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)

 

Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)

 

Drejtoria e Transportit dhe Lëvizshmërisë

 

(Zyrat tek 7-katëshi)

 

Drejtoria e Monitorimit te Ndërmarrjeve

 

(Zyrat tek 7-katëshi)

10:00 - 12:00

Policia Bashkiake

 

(Zyrat tek ish-uzinaEnver)

Inspektoriati Ndërtimor e Urbanistik

 

(Zyrat tek ish-uzinaEnver)

12:00 - 14:00                                                                                                                

Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)

Zyra për Mbrojtjen nga Diskriminimi   

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)

Drejtoria e Planifikimit të Territorit

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)

 

Drejtoria e Financës

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)

12:00 - 14:00

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve

 

(Bashkia Tiranë, Sektori i Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve)